Parcival

De Parcivalschool is in ons land de enige school voor buitengewoon onderwijs waar men werkt met het leerplan vanuit de steinerpedagogie en de inzichten van de antroposofische heilpedagogie.

PETER

Jelle Van Hove

WEBSITE

https://parcivalschool.be/

Over Parcival

Steinerschool voor buitengewoon onderwijs

Het leven in de Parcivalschool krijgt zijn kleur door de mensen de leerlingen, ouders en medewerkers.  Uitgaande van de bijzondere vraag die de leerlingen stellen, gaan ouders, leerlingbegeleiders, leraren, therapeuten,… samenwerken. Samen zorgen ze voor het welbevinden en de ontwikkeling van de leerlingen.

Ze werken vanuit de achtergronden van de Steinerpedagogie en de Heilpedagogie. De leraar kijkt, luistert en stemt het onderwijs af op de specifieke noden van iedere leerling. Ze zoeken samen naar de mogelijkheden en talenten van de leerlingen en gaan daarmee aan de slag.

Ze kiezen ervoor om de leerlingen volgens leeftijd in een klas te laten samenzitten, en hun die lesstof aan te bieden die bij hun leeftijd past.

Ritme is net zo belangrijk als eten en drinken. Jonge kinderen hebben behoefte aan vaste momenten in de opbouw van de dag, week en het jaar. Onze jaarfeesten zoals, St. Michaël, Sint Maarten, advent, Kerstmis, palmpasen en Sint Jan brengen regelmaat aan. Ze verwijzen naar de levende natuur.

Ze streven naar de ontwikkeling van de hele persoonlijkheid, zowel cognitief, creatief, handvaardig en sociaal. Ook wel anders gezegd: ontwikkeling van het hoofd, hart en handen. Het kunstzinnige werkt harmoniserend en schept een basis om op een persoonlijke manier in de wereld te staan.

Iedere persoon heeft een eigenheid met talenten en vermogens. Deze willen ze ten volle inzetten voor het ontplooien van de leerling.

De leerkrachten trachten zich persoonlijk met de leerlingen te verbinden. Een leerkracht begeleidt zijn klas over meerdere jaren.

Binnen een kleinschaligheid waar alle leraren alle leerlingen kennen, streven ze naar waarden en normen zoals; omgaan met respect voor elkaar, zichzelf en de natuur. Duidelijke regels en afspraken gelden zodat iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te zijn en zich te ontwikkelen op eigen wijze.

De school omvat een lagere school en een secundaire school voor buitengewoon onderwijs. Daarnaast ook het ondersteuningsnetwerk OKOplus voor het begeleiden van leerlingen in een andere school.

Adapt. adopt. improve.

De Ronde Tafel 25 Antwerpen

Ronde Tafel 25 Antwerpen groepeert een 20-tal gemotiveerde mannen uit het Antwerpse die zich, naast hun professionele leven, inzetten voor de gemeenschap.

Meer over ons