Dakant

De vzw Daklozenhulp Antwerpen heeft als doel concrete hulp te bieden aan mensen uit Antwerpen en omstreken die om welke reden dan ook op of onder de armoedegrens leven en daardoor soms onvoldoende middelen (over)hebben om voldoende voedsel te kunnen kopen.

PETER

Jan Staelens

WEBSITE

https://www.daklozenhulpantwerpen.be/

Dakant

Voedselbedeling voor kansarmen en minderbedeelden

Dakant heeft als doel concrete hulp te bieden aan mensen uit Antwerpen en omstreken die om welke reden dan ook op of onder de armoedegrens leven en daardoor soms onvoldoende middelen (over)hebben om voldoende voedsel te kunnen kopen.

De organisatie stelt zich slechts als doel om via een wekelijkse voedselbedeling een kwalitatieve aanvulling te bieden. Hoewel dit misschien een weinig ophefmakende of ambitieuze doelstelling lijkt, merken ze wekelijks hoe honger en/of sociaal isolement een vernietigend effect kan hebben op mensen, die het reeds moeilijk hebben.

Iedereen, onafhankelijk van leeftijd, achtergrond en overtuiging, is welkom op de bedeling. Papieren worden niet gevraagd en er wordt niet gepeild naar de achterliggende sociaal economische situatie.

Adapt. adopt. improve.

De Ronde Tafel 25 Antwerpen

Ronde Tafel 25 Antwerpen groepeert een 20-tal gemotiveerde mannen uit het Antwerpse die zich, naast hun professionele leven, inzetten voor de gemeenschap.

Meer over ons