De Speelhoeve

De Speelhoeve is een dagverblijf voor kinderen en jongeren van 2 tot 21 jaar met mentale en of motorische beperkingen. Zoals het voor elk kind een wonder is, is ieder klein stapje bij deze kinderen als een wonder en een overwinning op hun handicap.

PETER

Dennis Dierickx

WEBSITE

https://despeelhoeve.be/

De Speelhoeve

De Speelhoeve is een dagverblijf voor kinderen en jongeren van 2 tot 21 jaar met mentale en/of motorische beperkingen.

Omdat hun ontwikkeling extra zorg en begeleiding vraagt, kunnen ze niet terecht in een school voor buitengewoon onderwijs. Ook al zijn ze ‘niet-schoolgaand’, toch kunnen ook deze kinderen veel leren, zij het dan in hele kleine stapjes en hebben ze veel tijd nodig.

Het leren is dan ook niet ‘schools’ leren, maar leren vanuit de rijkdom van het dagdagelijkse leven. Dit is allerminst saai omdat het met hen op zo’n intensieve manier gebeurt en elk klein detail heel belangrijk wordt. De aandacht gaat immers niet alleen naar de handelingen op zich (jas uitdoen, goeie morgen zeggen, samen zingen, zelfstandig leren eten en noem maar op), maar zeker zo belangrijk is de manier waarop deze dagdagelijkse dingen gebeuren, want niets gaat vanzelf.

Zoals het voor elk kind een wonder is dat het op een gegeven moment alleen kan rechtstaan en kan lopen, zo beleven we ieder klein stapje bij deze kinderen als een wonder en een overwinning op hun handicap. Zo beleven we samen dagelijks veel vreugde en enthousiasme.

Adapt. adopt. improve.

De Ronde Tafel 25 Antwerpen

Ronde Tafel 25 Antwerpen groepeert een 20-tal gemotiveerde mannen uit het Antwerpse die zich, naast hun professionele leven, inzetten voor de gemeenschap.

Meer over ons