Ritmica

Zij willen kinderen, jongeren, volwassenen en hun netwerk stimuleren in hun ontwikkeling en ontplooiing vanuit hun krachten en talenten. Onderwijs, zorg, ondersteuning en opvang op maat zijn hierbij onze bouwstenen.

PETER

WEBSITE

https://www.ritmica.be/

Ritmica

Autonome lagere school voor buitengewoon onderwijs

Ritmica wil kinderen, jongeren, volwassenen en hun netwerk stimuleren in hun ontwikkeling en ontplooiing vanuit hun krachten en talenten. Onderwijs, zorg, ondersteuning en opvang op maat zijn
hierbij onze bouwstenen.

“Leer, lach, leef!”, dat zegt Ritmica tegen jong en oud. We begeleiden daartoe elk individu op zijn eigen ritme, op weg naar geluk en een waardevolle plaats in de samenleving.

Ritmica is voor kinderen van 6 tot 14 jaar met een motorische beperking en/of met een specifieke onderwijsbehoeften, ongeacht hun levensvisie en achtergrond

Hun motto is: “leer, lach, leef”.

Ze kijken met een lach naar het leven. Dat is een gedurfde houding die levenslang leren vereist. Niet iedereen krijgt kansen, een ongelijkheid die wij willen bestrijden en waartegenover wij optimisme en constant leren plaatsen.


Adapt. adopt. improve.

De Ronde Tafel 25 Antwerpen

Ronde Tafel 25 Antwerpen groepeert een 20-tal gemotiveerde mannen uit het Antwerpse die zich, naast hun professionele leven, inzetten voor de gemeenschap.

Meer over ons