Home > Projecten > Nieuwe computers en ander IT-werkmateriaal voor de jongeren van Hof Ter Welle

Tehuis Hof Ter Welle vangt een 30-tal jongeren en hun gezinnen op waar sprake is van een problematische opvoedingssituatie, of die een als misdrijf omschreven feit gepleegd hebben.

Omdat (her-)integratie in de maatschappij vandaag niet kan gebeuren zonder computers, wil HTW een 6-tal nieuwe computers en randapparatuur aanschaffen voor een totaalbudget van iets meer dan 7800 euro.

Daarmee zullen zij de mensen die bij hen worden opgevangen een goede basis meegeven inzake het gebruik van computers en dichter aansluiten bij wat de ze reeds kennen van daarbuiten. Het huidige materiaal is hopeloos verouderd.

Na de schitterende opkomst van onze Nacht van de 25 heeft de nieuwbakken peter van HTW (onze beste Sven) namens de hele tafel op dinsdag 24/02 een cheque van 5000 euro kunnen overhandigen, die de jarenlange samenwerking tussen ons verderzet.

Terug naar het overzicht