Home > Goede Doelen > Parcival

0 Sponsors

0 USD

PayPal

Peter: Jelle Van Hove
Website: https://parcivalschool.be/

De Parcivalschool is in ons land de enige school voor buitengewoon onderwijs waar men werkt met het leerplan vanuit de steinerpedagogie en de inzichten van de antroposofische heilpedagogie.

De school omvat een
1.lagere school voor buitengewoon onderwijs ( BLO) met daarin de afdelingen:
•basisaanbod ( type 1 en type 8): Kinderen met leermoeilijkheden en een normale tot randnormale intelligentie.
•type 9: Kinderen met autisme en een normale tot randnormale intelligentie.
•type 2: Kinderen met een matige tot ernstige mentale beperking.

2. Secundaire school voor buitengewoon onderwijs ( BUSO) met daarin de afdelingen voor

> OV1: voor leerlingen type, 4,2 en 9. De opleiding is gericht op persoonlijke en sociale vorming en integratie in een beschermd leefmilieu.

> OV3: voor leerlingen type basisaanbod / type 1, type 4 én type 9. In deze opleiding worden de leerlingen voorbereid op de gewone arbeidsmarkt en op zelfstandig leven in de maatschappij. Er zijn 2 beroepsafdelingen: schilder-decorateur en logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen.

> OVA: Voor leerlingen type 9, type 4: (diagnose autisme )en een licht mentale beperking tot (rand-) normale begaafdheid, waarbij de werkdruk, tempo, sociaal functioneren en prestatiegerichtheid het ontwikkelen belemmeren.Deze leerlingen worden voorbereid op een toekomst in een beschermd leefmilieu.

3. Ondersteuningsnetwerk OKOplus: ( vroegere GON-begeleiding):
• Begeleiden van leerlingen in een andere school.